Miljöpolicy för

Akustiska AB
 
Vår verksamhet påverkar miljön. Det är en uppgift för alla inom företaget, att i den dagliga verksamheten så långt som möjligt minska negativa effekter på miljön.

Vi ska åstadkomma detta genom att:

Personalen kommer fortlöpande att genomgå miljö- och kretsloppsutbildning och därmed förmedla ny kunskap till våra kunder.

Fastställd att gälla fr o m den 14/9 1999

Michael Lorensson

 

Tillbaka till startsidan